21 กรกฎาคม 2562 ฝนแล้งกระทบชาวบ้าน 90 ครัวเรือน 500 ชีวิต

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/local/380428

ฝนแล้งกระทบชาวบ้าน 90 ครัวเรือน 500 ชีวิต ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนเดือดร้อนหนัก ประปาหมู่บ้านเหลือน้ำผลิตใช้แค่ 10 วันเท่านั้น สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะชาวบ้าน บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย ขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้ชาวบ้าน 90 หลังคาเรือน จำนวน 500 คน ได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเหลือเพียงแค่ร้อยละ 1 ของความจุเท่านั้น ทำให้คณะการหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ดูแลประปาหมู่บ้าน จำเป็นต้องเปิดปิดน้ำประปาเป็นช่วงเวลา  โดยจะเปิดน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ในช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น